Pracia sóda

0.25/100g

Názov: Sóda na pranie , pH plus , Ťažká sóda , Uhličitan sodný , Na2CO3 , pH+
Informácie: Uhličitan sodný je anorganická zlúčenina. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej. V bezvodom stave ide o biely prášok topiaci sa pri 851 ° C. Vo vode sa ľahko rozpúšťa za uvoľnenia hydratačného tepla. Kryštalizáciou za laboratórnej teploty možno získať najdôležitejší hydrát, tzv. kryštálovú sódu (Na2CO3 · 10H2O). Vodné roztoky sódy sú silne zásadité z dôvodu hydrolytického štiepenia (je to soľ silnej zásady a slabej kyseliny). Sóda sa synteticky vyrába vo veľkom množstve z chloridu sodného Solvayovým procesom.
Využitie: Uhličitan sodný sa používa na zvýšenie pH do bazénov, ako zmäkčovadlo vody, používa sa tiež pri výrobe skla, papiera a detergentov.

Cena spolu:

Popis

Špecifikácia:

  • Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%
  • Obsah chloridu sodného: max. 0,50%
  • Obsah oxidu železitého: max. 0,004%

Nerozpustný zvyšok: max. 0,08%
Strata sušením: max. 1,0%
Vzorec: Na2CO3
Alternatívny názov: Sóda ťažká
CAS číslo: 497-19-8
EC číslo: 207-838-8
EC index: 011-005-00-2
HS kód: 283620
Vzhľad: biele granule
Skladovanie: Skladujte v dobre uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste, oddelene od nekompatibilných látok.
UPOZORNENIE: doplnit piktogram !!!!!!!!!!!!!!
Výstražné slovo: Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P264 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Pracia sóda”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.